Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קורפו

 מחברכותרתספרביקורת
1.קארפי, דניאל לתולדות הקהילה 'האיטלקית' בקורפו במאה הי"ח ציון שנה ע תשסה עמ' 217-228