Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מוגאדור

 מחברכותרתספרביקורת
1.טריטר, דניאל יהדות אנגליה וקהילת אצווירה (מוגאדור) 1900-1860 פעמים חוב' 17 תשמד עמ' 35-5