Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > פאס

 מחברכותרתספרביקורת
1.בנטוב, חיים קהל התושבים בפאס מן המאה הט"ז ואילך ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 108-79  
2.משלוב, משה שתי תשובות - תקנות מחכמי פס בענין סבלונות אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' מד-מו  
3.עובדיה, דוד פאס וחכמיה א-ב. ירושלים תשלט ל + 107 + 401, יז + 470 עמ'   
4.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49