Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > טבריה

 מחברכותרתספרביקורת
1.טולידאנו, יעקב משה הסכמת רבני הכוללים האשכנזים בטבריה אוצר גנזים, ירושלים תשך עמ' 180-179