Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > שכם

 מחברכותרתספרביקורת
1.יזבק, מחמוד היישוב היהודי בשכם בשנים 1655-1691 על פי הסג'ל קתדרה חוב' 87 ניסן תשנח עמ' 61-76