Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > מליינה

 מחברכותרתספרביקורת
1.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 בר אילן ד-ה תשכז עמ' 219-209 [אוצר המשפט חלק א ערך 4458]. ביקורת: שצמילר, יוסף: תקנות פרובנסליות משנת 1313. קרית ספר כרך נ תשלה 666-663  
2.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 [בענין מסים לקופת צדקה בעיר מליינה - גרמניה?] בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 209-219