Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > ויאדוליד

 מחברכותרתספרביקורת
1.דנינו, דורון תקנות ויאדוליד (1432) והשפעתן על קהילות הספרדים ותפוצותיהם עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 168 עמ'