Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > גומבין

 מחברכותרתספרביקורת
1.[אבידע] זלוטניק, יהודה ליב שרידים מקהילת גומבין רשמות כרך ג תשז עמ' 228-217