Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > גלוסק

 מחברכותרתספרביקורת
1.ביאלר, יהודה ליב פנקס של חברה קדישא גומלי חסד של אמת בעיירה גלוסק בפולין . משנת ת"ק (1740) עד שנת תרח"ץ (1938). מן הגנזים ג ירושלים תשלה עמ' 162-147