Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > זקרוצ'ין

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבידע, יהודה ליב מפינקס החברה קדישא דקהילת זאקרוצ'ין, פלך וארשה רשמות כרך ה תשז עמ' 104-130