Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פרס

 מחברכותרתספרביקורת
1.בניהו, מאיר מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס (ת"א-תקמ"א) מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם, אור יהודה תשמב עמ' 82-1  
2.בניהו, מאיר כתביו של רבי דוד בן בנימין הכהן מכונסאר מקור לתולדות יהודי פרס במאה השבע-עשרה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 362-338  
3.ברור, אברהם יעקב מפרשת מסעותי בפרס ירושלים תרצח 38 עמ'  
4.מזרחי, חנינא יהודי פרס ת"א תשיט 223 עמ'  
5.פישל, ולטר יוסף היהודים באיראן במאות טז-יח; היבטים פוליטיים כלכליים וקהילתיים פעמים חוב' 6 תשמא עמ' 32-5  
6.קשאני, ראובן אנוסי משהד ירושלים תשלט 47 עמ'