Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן עטר, יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
1.עמאר, משה לתולדות רבי יהודה בן עטר וחיבורו מנחת יהודה התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 143-170