Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בכמוהר"ר (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
1.מרכוס, סימון קורות שלשלת הרבנים למשפחת בכמוהר"ר [מאדריאנופולי] מזרח ומערב כרך ה תרצ-תרצב עמ' 176-173