Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גורן, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדרעי, אריה מלחמה, הלכה וגאולה (צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן) קתדרה חוב' 125 תשרי תשסח עמ' 119-148