Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הירשנזון, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
2.זוהר, דוד הדמוקרטיה ההלכתית: משנתו הדמוקרטית של הרב חיים הירשנזון תרבות דמוקרטית חוב' 6 תשסב עמ' 37-84  
3.טרנר, יוסי 'כוח הציבור' במשנתו הדתית-ציונית של הרב חיים הירשנזון יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 31-56  
4.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
5.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
6.שבייד, אליעזר דימוקראטיה והלכה; פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון ירושלים תשלח 173 עמ'. ביקורות: גרינברג, שלמה: 'דובב שפתי ישנים'. פתחים תשלח גל' ג-ד עמ' 71-68; כהן, ידידיה: עמודים כרך כח תשם עמ' 146-143; שבייד, אליעזר: תשובה. שם עמ' 207-206