Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הכהן, משה כלפון

 מחברכותרתספרביקורת
1.בשן, אליעזר ר' משה כלפון הכהן, אב"ד ג'רבה - קווים לדמותו זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 69-82