Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חגיז, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1.בניהו, מאיר ספרים שחיברם ר' משה חאגיז וספרים שהוציאם לאור עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 162-121; חוב' ג תשרי תשלז עמ' 120-94; חוב' ד תמוז תשלז 155-137; חוב' ה תשלח עמ' 105-104  
2.מונדשיין, יהושע ספר 'לקט הקמח' לרבי משה חאגיז - חלק 'חושן משפט' עלי ספר חוב' י תשמב עמ' 112-93