Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה הלוי (ריה"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
1.אריאלי, נחום תפיסת ההלכה אצל רבי יהודה הלוי (ריה"ל כאיש הלכה) דעת חוב' 1 חורף תשלח עמ' 52-43; שנה בשנה תשם עמ' 229-213  
2.בנר, אוריאל איסור הסתכנות ומגבלותיו לדעת ריה"ל בספר הכוזרי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 22-30  
3.כץ, אליהו רבי יהודה הלוי כאיש הלכה ופרשן תנ"ך שנה בשנה תשלו עמ' 227-220  
4.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
5.סילמן, יוחנן מסירות נפש בספר הכוזרי דעות גל' מד תשלה עמ' 269-266  
6.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
7.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
8.שפונגין, יעקב ביאור סוגית קו התאריך בספר הכוזרי יודעי בינה ב תשסד עמ' 178-206