Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן גדליה מלובלין

 מחברכותרתספרביקורת
1.לוין, יצחק על דבר תשובת מהר"מ מלובלין סי' קלח תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 343-363  
2.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295