Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פולק, יעקב יהושע

 מחברכותרתספרביקורת
1.קליין, צבי ר' יעקב יהושע פאלק וספרו פני יהושע שמעתין שנה יב גל' 42 ניסן תשלה עמ' 17-13  
2.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285