Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קשטרו, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלטשולר, יהודה אריה  לדרכו של ר' יעקב קשטרו ופרקים משיטתו לב"ק (כ"י) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 208 עמ'