Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שבדרון, שלום מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
1.ברומברג, אברהם יצחק רבה של ברזאן (הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון) סיני כרך לב תשיג עמ' רצה-רצט  
2.ברומברג, אברהם יצחק הגאון המהרש"ם מברזאן בתשובותיו שנה בשנה תשכה עמ' 321-325  
3.לייטר, משה הפוסק האחרון (ארבעים שנה לפטירתו של רבי שלום מרדכי הכהן שוואדראן) סיני כרך כט תשיא עמ' ק-קח  
4.לייטר, משה הממלא מקומו של השו"מ בהוראה - מהרש"ם הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 193-177