Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמואל בן יוסף הנגיד

 מחברכותרתספרביקורת
1.אסף, שמחה עוד קטע מספר 'הלכתא גבראתא' לרב שמואל הנגיד תרביץ שנה ו תרצה עמ' 230-233  
2.מן, יעקב קטע חדש מספר 'הלכתא גבראתא' לרב שמואל הנגיד תרביץ שנה ו תרצה עמ' 69-74  
3.מרגליות, מרדכי הלכות הנגיד; כולל שרידי ספר הלכתא גבראתא... ושרידים של שאר כתביו ההלכיים ירושלים תשכב 222 עמ'